Koekoeksbijen

(Foto's: Albert de Wilde)
Op de foto's kan worden geklikt voor een groter formaat (800x600).
Ga met de cursor op een foto staan om de gegevens te kunnen lezen.

Dit is een overzicht van de door mij gefotografeerde koekoeksbijen, die op naam gebracht konden worden. Bij de exemplaren die door Jan Smit zijn gedetermineerd is dat geschied op basis van het aan hem toegezonden door mij gevangen insect. Hij heeft deze dieren geprepareerd en ondergebracht in de collectie van Naturalis, Leiden, zodat ze ook voor anderen van waarde kunnen zijn.
Ik merk nog op dat ik relatief weinig insecten vang voor determinatie. Bij de meerderheid kan dat gelukkig ook op basis van fotomateriaal. Dat geldt helaas niet voor alle soorten.


Terug naar boven

Terug naar bijenpagina