Vrij gevestigd honingbijenvolk tussen de takken van esdoorn en meidoorn.
Dit verschijnsel komt betrekkelijk weinig voor. Een ergens neergestreken zwerm zal meestal verkenners uitsturen om een geschikte vestigingsplek te vinden om raten te kunnen bouwen en een volk te huisvesten. De imker plaatst zwermen in een lege korf of kast en ik behandel dergelijke zwermen altijd direct met een een oxaalzuuroplossing om varroamijten te bestrijden. Deze zwerm kon kennelijk niets vinden en is blijven hangen op de plek waar de zwerm neerstreek. Er zijn 5 of 6 raten gebouwd van 30 - 35 cm lengte. Het was een goede nazomer en ze hebben dus wat honing kunnen opslaan, maar het zal lang niet genoeg zijn om de winter te overleven.

Toen ik dit volk zag was het al 27 september (2014). Nazwermen van na de eerste week in augustus zet ik nooit op. Die hebben nauwelijks kans om de winter door te komen, ondanks de hulp van de imker (aanbod ruimte, raten en suiker). Dergelijke zwermen zwavel ik af. Deze zwerm had ik in principe nog kunnen overzetten op ramen in een 6-ramer. Het grote nadeel is dan dat ik ze in oktober niet kan behandelen tegen varroamijten, nu er al volop broed was in alle stadia. Als ik een dergelijk volk op mijn eigen stand zou zetten riskeer ik ziekte en ellende en dat is mij die zwerm niet waard. De zwerm gaat deze winter vanzelf dood en het ziekteverspreidingsprobleem is dan automatisch opgelost. De natuur voorziet dikwijls zelf in oplossingen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!