Een jonge vink heeft net het nest in mijn tuin verlaten. Dat is best bijzonder, want vinken zie ik wel in de winter, maar 's zomers maar af en toe. Ze hebben meer belanstelling voor andere biotopen: liever zandgrond dan klei. Toch heeft er een paartje in 2015 gebroed. Uiteraard heeft het mannetje ook veel zang laten horen.
Koudekerke, 22 juli 2015.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!