Doorsnede vijverrand met folie en tufsteen.

De bovenste plek voor vijvergrond is bedoeld voor moerasplanten. De vijver is waterpas uitgezet met houten piketpaaltjes (50 cm lang) en daarop gemonteerd een flexibele houten lat. Daarover komt de vijverfolie te liggen. Tegen de lat staan tufstenen 20x30 cm, die de folie beschermen tegen insectenschade aan de rand van de wateroppervlakte. Grote kiezels en aanvulgrond schermen de folie af tegen zonlicht, want ook dat kan schade geven.

De bescherming aan de waterkant is vooral bedoeld om schade door de larven van het kroosvlindertje (Cataclysta lemnata) te voorkomen. Deze larven zoeken een plekje om te verpoppen en dat doen ze bij voorkeur ter hoogte van het wateroppervlak. In de vijverfolie kunnen ze om een geschikt plekje te vinden met hun scherpe kaken gaatjes bijten, waardoor de vijver op die plek lek raakt. Bij een volgende keer zal de waterstand dus iets lager zijn vanwege het lek en ontstaat er weer een nieuw lek. Om dat te vookomen is een constructie als deze hopelijk afdoende.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!