Nest Aziatische hoornaars in struik op 3 meter hoogte.
Het is een 'tertiair' nest, namelijk een nieuw gebouwd nest na verdelgingspoging van het secundaire nest dat 10 meter verderop op 6 meter hoogte was gebouwd in een boom. Tientallen werksters en de koningin zijn ontkomen bij de verdelgingsactie door een beroepsbestrijder (Traas) en zijn omstreeks 15 september een nieuw nest gaan bouwen, dat op de datum van de foto 15 cm doorsnede had. Er waren 2 raatjes met ruim 100 bezette broedcellen met larven aanwezig. Daarvan waren er meer dan 30 cellen met een spinsel verzegeld. Daarin zaten dus verpoppende larven. Ook waren zelfs nog enkele eitjes te zien. Naar schatting waren er ruim 50 werksters actief op 30 oktober 2023.

Koudekerke, 30 oktober 2023.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!