Werkster van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina ssp. nigrithorax) op millimeterpapier. De lengte is 25 mm en dat is wel het uiterste maximum voor een werkster.
Ritthem, 8 oktober 2020.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!