Voederplek voor Aziatische hoornaars (Vespa velutina): rotte appels met bakje suikersiroop en stukjes verse appel. De linker wesp met geel-zwart achterlijf en roodbruin op thorax en kop is de gewone (Europese) hoornaar. Die liet zich regelmatig zien, soms meerdere tegelijk. Ze zochten diverse keren ruzie met de Aziatische hoornaars. Nadien keerde dan de rust weer terug en foerageerden beide soorten gelijktijdig.
De kleinere geelzwarte wesp is een limonadewesp. Die waren soms zeer talrijk (vele tientallen).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!