Werkster Aziatische hoornaar (Vespa velutina) met een lengte van 25 mm. Dat is voor werksters het uiterste maximum.
Ritthem, 15 september 2020.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!