Werkster van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina ssp. nigrithorax) op millimeterpapier. De lengte is circa 25 mm en dat is wel het uiterste maximum voor een werkster.
Ritthem, 15 september 2020.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!