Stukje raat uit nest Aziatische hoornaar met larven die aan het verpoppen zijn. Er zijn circa 35 cellen afgesloten met een witachtig spinsel als een soort kapjes op de celrand. Bij open maken van deze cellen bleken het allemaal darren in aanmaak te zijn, merendeels nog geelwit gekleurd maar sommige al zwarter. Deze bijna rijpe hoornaars konden als dar herkend worden aan de antenne (13 segmenten) en de 7 tergieten.

Koudekerke, 30 oktober 2023.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!