Een werkster van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is gemiddeld iets kleiner dan de werksters van de inheemse hoornaar Vespa crabro. Deze exoot heeft een lengte van 17 - 24 mm; onze gewone hoornaarwerksters zijn maximaal 27 mm lang. Dit exemplaar van een werkster Aziatische hoornaar heeft met ruim 24 mm ongeveer de maximale lengte voor die soort.
Dreischor (Schouwen-Duiveland), 24 september 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!