Vrouw steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum), Braakman-Noord, Terneuzen, 26 juli 2012.
Op de voorkant kop van dit vrouwtje is te zien, dat de zwarte band op het voorhoofd langs de oogrand naar beneden doorloopt.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!