Gat tussen de tergieten in het achterlijf van een vrouwtje Andrena vaga, direct na het uitsluipen uit de pop van een mannetje van het Zandbijwaaiertje (Stylops ater). Vrij kort na het uitsluipen klappen de tergietranden weer dicht, zodat nauwelijks meer te zien is dat de bij geparasiteerd was.
De Stompert, Soest, 7 april 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!