Zandbijwaaiertje (Stylops ater): uitsluipend mannetje op het achterlijf van een Andrena vaga.
De Stompert, Soest, 7 april 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!