Vrouwtjes Stylops ater op het achterlijf van een vrouwtje Andrena vaga.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!