Zandbijwaaiertje (Stylops ater): pop van mannetje in achterlijf van een man Andrena vaga. Na het uitsluipen van de Stylopsman blijft er een gat tussen de tergieten over.
De Stompert, Soest, 7 april 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!