Sprinkhaanzanger (duingebied Oranjezon, 1 juli 1976) voedt koekoeksjong dat met zijn grote rode snavel om voedsel bedelt.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!