Vrouw sabelsprinkhaandoder Sphex funerarius met prooi (zuidelijk spitskopje), Dishoek/Klein-Valkenisse, 30 juni 2017.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!