Vrouw vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus), 9,3 mm, Bos Clinge, 2 juli 2013
De steile voorkant van tergiet 1 is glad, dus zonder punctering en nauwelijks tot geen beharing.
Het middendeel van tergiet 2 is duidelijk gepuncteerd (bij S. ephippius glad).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!