Vrouw vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus), 9,1 mm, Clinge, 9 april 2011.
Tergiet 4 is bij dit exemplaar geheel zwart. Tergiet 3 heeft boven aan de achterrand ook nog flink wat zwarting.
Volgens literatuurbeschrijvingen zou bij deze soort geheel tergiet 4 rood moeten zijn. Bij alle exemplaren uit het bos van Clinge, die ik in verschillende jaren fotografeerde, is tergiet 4 maximaal slechts wat rood aan de zijkanten.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!