Vrouw bosbloedbij (Sphecodes ephippius), 7,2 mm, Sint-Pietersberg, 26 april 2014, det. Jan Smit.

De steile voorkant van tergiet 1 heeft slechts zeer korte beharing en nauwelijks punctering. Het ziet er dus glad uit (zoals ook bij S. rubicundus).
Het midden van tergiet 2 heeft geen punctering. Dat is een onderscheid met een vrouw Sphecodes rubicundus, die daar wel duidelijke punctering heeft.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!