Begrazing van natuurgebied door schaapskudde, Kortenhoeff, Huijbergen, 30 augustus 2013.
De schapen worden ingezet tegen vergrassing van de heide.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!