In de rand van de vijver bloeien tientallen planten van de rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa), die zichzelf daar hebben uitgezaaid. De meeste planten hebben een gevlekt blad, maar enkele zijn ongevlekt.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!