Vrouw grauwe veldwants (Rhaphigaster nebulosa), Koudkerke, 18 oktober 2021.

De onderkant achterlijfpunt heeft bij een vrouw wat complexere vormen dan bij een man.
Opvallend zijn de 2 langwerpige vormen met behaarde afgeronde top aan weeerszijden van het middendeel.
Die ontbreken bij een man, maar er zijn meer verschillen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!