Vrouwtje van de glansmug Ptychoptera albimana, Koudekerke, 2 april 2009.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!