Begrazing door Shetland pony's in waterwingebied Oranjezon, 28 januari 2012.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!