Rups groot koolwitje (Pieris brassicae) met daaruit verpopte larven van een sluipwespje, vermoedelijk Cotesia glomerata.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!