Groene perzikluis (Myzus persicae, Sulzer, 1776). Deze gevleugelde luis zit hier op tabak (Nicotiana tabacum), die veel klierhaartjes heeft en kleverig is. De luizen hebben er geen last van. Dit is een nog jong, niet geheel uitgekleurd exemplaar. Ze krijgen later nog zwarte vlekken.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!