De oeverwolfspinnen (Pardosa prativaga) zijn in mijn tuin zeer talrijk. Dit vrouwtje heeft een eicocon bij zich, die zeer binnenkort jonge spinnetjes zal leveren. De jonge spinnetjes zitten de eerste tijd na uitkomst op de rug van hun moeder (det. Aart Noordam).
Koudekerke, 20 juni 2016.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!