Vrouw kleine roetbij (Panurgus calcaratus) op zandblauwtje, Clinge, 22 juni 2014 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!