Vrouw gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), Dishoek/Klein-Valkenisse, 5 augustus 2016.
De tergieten 1 t/m 3 hebben slechts witte of iets rossige randbeharing aan de zijkanten. Tergiet 4 heeft een volledige band.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!