Vrouw gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), Dishoek/Klein-Valkenisse, 5 augustus 2016.
Het scutellum (schildje) steekt over het metanotum (achterschildje) heen en aan de zijkanten zitten een soort puntige flappen (axillae) in de vorm van een doorn met een brede basis. Die axillae steken op hun beurt over de achterrand van het scutellum heen.
Bij dit exemplaar is de beharing van het scutellum al flink gesleten, waardoor de axillae aan de zijkanten goed zichtbaar zijn. Bij verse exemplaren is het veel moeilijker waar te nemen. Ook bijvoorbeel Coelioxys-bijen hebben aan weerszijden van het scutellum een axilla zitten, maar daar is die veel smaller en lijkt daardoor puntiger. Het scutellum zelf overlapt het postscutellum (metanotum).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!