Vrouw rosse metselbij (Osmia bicornis), Sint-Pietersberg, 5 juni 2016 (det. Jan Smit).
Met triunguline larve van de gewone oliekever: oranje keverlarve tussen thorax en achterlijf.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!