Vrouw gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta), Limburg, 5 mei 2014 (det. Jan Smit).

Bij Osmia aurulenta loopt de nervulus-ader niet in het verlengde van de basaalader, maar iets verschoven in apicale richting. Men noemt dat 'postfurkaal'.

Het is een kenmerkend verschil met Osmia tridentata, waarbij die ader precies in het verlengde ligt van de bassalader ('interstitieel' verloop). Het tegenovergestelde van postfurkaal is 'antefurkaal', waarbij de nervulus is verschoven in de richting van de vleugelbasis.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!