Vrouw Omalus biaccinctus, Koudekerke, 30 mei 2018.
De achterrand van tergiet 3 is ingekeept.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!