Vrouw variabele wespbij (Nomada zonata), 8,5 mm, Braakman-Noord, 20 april 2009, det. Jan Smit.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!