Vrouw geelzwarte wespbij (Nomada succincta), Strijkbeekse heide, Strijbeek, 20 april 2019.
Nestparasiet van vermoedelijk Andrena nigroaenea, nitida en waarschijnlijk meer zandbijsoorten.

Hier is de gehele bij te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!