Vrouw geelzwarte wespbij (Nomada_succincta), Strijkbeekse heide, Strijbeek, 20 april 2019.
Nestparasiet van vermoedelijk Andrena nigroaenea, nitida en waarschijnlijk meer zandbijsoorten.

Hier is de gehele bij te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!