Vrouw grote wespbij (Nomada sexfasciata), Sint Pietersberg, 31 mei 2021.
Nestparasiet van Eucera longicornis en nigrescens.
De onderkant kop (clypeus en labrum) steekt ver naar voren uit. De wangen zijn bij deze soort ook opvallend breed.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!