Vrouw grote wespbij (Nomada sexfasciata), Sint Pietersberg, 31 mei 2021.
Nestparasiet van Eucera longicornis en nigrescens.
De onderkant van het achterlijf heeft op de sternieten 3-5 gele bandering.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!