Vrouwtje gewone dubbeltand (Nomada ruficornis), det. Jan Smit.
Braakman-Noord, 22 april 2007.

Antennelid 4 is ongeveer tweemaal zo lang als lid 3, maar ook wat langer dan lid 5.

Hier is de kaak vanaf de onderkant te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!