Vrouwte Nomada marshamella (donkere wespbij), Koudekerke, 29 mei 2012 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!