Vrouwtje vroege wespbij (Nomada leucophthalma), Clinge, 22 maart 2012 (det. Jan Smit).
Broedparasiet van Andrena clarkella.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!