Vrouw roodharige wespbij (Nomada lathburiana), Sint Pietersberg, 14 mei 2017 (det. Jan Smit).
Dit vrouwtje heeft veel triunguline larven van de gewone oliekever bij zich. Bij bezoek aan nesten van haar waardbij (Andrena vaga) kan een keverlarve daar succesvol afstappen om in het broednest verder te groeien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!