Vrouw roodsprietwespbij (Nomada fulvicornis), 9,4 mm, Biesbosch, 4 mei 2015, det. Jan Smit.
Opvallend is dat antennesegment 4 veel langer is dan 3 en 5.
Langs de binnenrand van de facetogen loopt vanaf de onderkant een smalle oranje streep tot ongeveer halverwege.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!