Vrouw roodzwarte dubbeltand (Nomada fabriciana), Sint-Pietersberg, 26 april 2014 (det. Jan Smit).
Deze wespbij (koekoeksbij) parasiteert op Andrena angustior, bicolor, chrysosceles en nigroaenea.
Zie voor meer informatie bij Andrena bicolor (Andrena bicolor).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!