Vrouw bonte wespbij (Nomada bifasciata), Sint Pietersberg, 24 mei 2017 (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!