Foto: Albert de Wilde Vrouwtje Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata, de nestparasiet van Andrena barbilabris). Het mannetje is geel op de voorkant van de kop met witte beharing.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!