Foto: Albert de Wilde Vrouwtjes van de Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata) zoeken alle nestholletjes van de Witbaardzandbij af om te controleren of de conditie geschikt is om er een eitje in te leggen. Deze koekoeksbijen kunnen zeer talrijk zijn. In deze kolonie zag ik er minstens 20 stuks tegelijkertijd.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!