Werkster bossteekmier (Myrmica ruginodis), duinen Dishoek, 13 juli 2020.
De 1e knoop (links op foto) is licht onregelmatig gerimpeld en loopt aan de achterzijde niet strak gebogen af, maar eindigt met een soort 'opstapje'.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!