Werkster bossteekmier (Myrmica ruginodis), duinen Dishoek, 13 juli 2020.
De lengte van dit exemplaar is 4,5 mm en dat is ongeveer het gemiddelde bij deze soort.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!